Кабинет министра

Кабинет министра обавља, саветодавне, стручне, протоколарне, послове односа са јавношћу, као и послове организационе и административно-техничке природе који су од непосредног значаја за рад министра. Стара се о благовременом извршавању обавеза и активности Министра и остваривању сарадње са одговарајућим државним и другим организацијама и институцијама.

 

Шеф кабинета министра

Добрина Ђуковић

 

Руководилац Групе за јавност рада

др Емилија Радибратовић