Извозна контрола - НВО и РДН

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

 

Услуге

  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине наоружањем и војном опремом(НВО)
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз НВО могу добити само регистрована лица.

 

Где и како

Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

Немањина 24

Крило А, 3. спрат, канцеларија бр. 3 – “пријемна канцеларија НВО“

Радно време са странкама: 8-15 сати.

ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТА

Регистрација лица

НВО

НВО Посебна процедура
Некомерцијални промет:

Физичка лица:

РДН

СКМ (Роба која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање)

Семинари:

Информације за привреднике:

Плаћања- прописане таксе

Опште информације

Регистрована лица

Преглед реализације

Правни основ

Контакт подаци

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом

Немањина 24, Београд

Телефони:

Пријемна канцеларија НВО и РДН тел. 011/2642108
ИТ-Електронска обрада података тел. 011/2642108
Регистровање лица тел. 011/3619753
Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/2642106
Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/2642106
Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/2642115