Приступ информацијама од јавног значаја

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, осим за информације које су настале у раду или у вези са радом из делокруга Сектора тржишне инспекције и Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу су:

Вера Средњи и Катарина Јанковић

контакт телефон: 011/3621-862

                             011/363-1246

мејл адресе: vera.srednji@mtt.gov.rs

                          katarina.jankovic@mtt.gov.rs

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које се односе на информације настале у раду или у вези са радом из делокруга Сектора тржишне инспекције су:

Снежана Станојевић (мејл адреса: snezana.stanojevic@mtt.gov.rs , контакт телефон: 011/2602-938) и Предраг Перуничић (мејл адреса: predrag.perunicic@mtt.gov.rs , контакт телефон: 011/3611-182) државни службеници у седишту Сектора тржишне инспекције

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које се односе на информације настале у раду или у вези са радом из делокруга Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу :

Јасмина Роскић (мејл адреса: jasmina.roskic@mtt.gov.rs , контакт телефон: 011/2642-115) и Јелена Дрењанин (мејл адреса: jelena.drenjanin@mtt.gov.rs , контакт телефон: 011/3619-753) државни службеници Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу